V roce 2014 jsme si nechali zhotovit internetové stránky pro naše zákazníky. Na stránkách bylo možné nalézt základní informace o firmě a kontakty.